Extra stof / Tips Tutorials Luisterboek Kennisvragen Proefexamen
Projectmatig Werken in Beeld is:
  • een boek;
  • online video tutorials;
  • een luisterboek;
  • een ondersteunende website.

Projectmatig Werken in Beeld is er voor:
  • Studenten in het MBO en HBO onderwijs die zich de methode van Projectmatig Werken eigen willen maken;
  • Projectleiders en projectmedewerkers die door logische stappen in hun carrière in die rol terecht zijn gekomen, maar er nog geen specifieke opleiding voor volgden.

3e druk 1e oplage: januari 2019, oa. een nieuw hoofdstuk over de rechtvaardiging van een project (de business case) en een nieuw hoofdstuk over de borging van de methodiek in een organisatie. Ook zijn weer extra tutorials toegevoegd.
3e druk 2e oplage: in voorbereiding, november 2020.
'als je het niet op eenvoudige wijze kunt uitleggen, dan begrijp je het niet goed genoeg...'
Albert Einstein
Projectmatig Werken: het met een team uitvoeren van een opdracht door het aanbrengen van structuur in het werk. Vooral door op het juiste moment op de juiste manier de juiste dingen te doen en de opdracht binnen budget, binnen een afgesproken tijd en met de afgesproken wensen en eisen tot een goed einde te brengen.

Een greep uit de onderwerpen die in het boek, de online video tutorials en de website aan bod komen:
Manieren van werken - Aanleiding - Doel - Resultaat - Faseren - Projectgrenzen - Haalbaarheid - Scope - Budget - Kwaliteit - Projectorganisatie - Stakeholders - Omgevings analyse - Tijd en Planning - Risico's - Beheersaspecten - Teamvorming - Teamrollen - Leiding geven - Inspireren - Motiveren - Communicatie - Opdrachtgever - Conflicten - SMART werken - Deming Circle - Aktiviteitenlijst - Management Samenvatting - Project documenten - Projectarchief
Voor scholen Voor docenten Boek bestellen Gastcollege & trainingen
projectmatigwerkeninbeeld.nl is een initiatief
van uitgever búbotrain.


Naar de website van de uitgever
Disclaimer