Extra stof / Tips Tutorials Luisterboek Kennisvragen Proefexamen
Disclaimer

www.projectmatigwerkeninbeeld.nl is een initiatief van búbotrain.

búbotrain (Kamer van Koophandel 09220428) verleent u hierbij toegang tot www.projectmatigwerkeninbeeld.nl en biedt u extra lesstof, verdieping, tutorials, kennisvragen en een proefexamen. Ook is het mogelijk om het boek Projectmatig Werken in Beeld online te bestellen. búbotrain behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen, onderdelen toe te voegen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
búbotrain spant zich in om de inhoud van wwwprojectmatigwerkeninbeeld.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder waar het prijzen en andere informatie over producten op www.projectmatigwerkeninbeeld.nl geldt een voorbehoud van eventuele programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met búbotrain.

Auteursrechten
Alle rechten en intellectueel eigendom betreffende www.projectmatigwerkeninbeeld.nl en het op deze website aangeboden boek, extra lesstof, kennisvragen en het proefexamen berusten bij búbotrain. Kopiëren, fotograferen of op welke andere wijze dan ook reproduceren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van búbotrain.


Terug naar homepage
Voor scholen Voor docenten Boek bestellen Gastcollege & trainingen
Naar de website van de uitgever
Disclaimer