Extra stof / Tips Tutorials Luisterboek Kennisvragen Proefexamen
Deze kennisvragen zijn bedoeld om voor jezelf te testen of je de theorie paraat hebt. Om vast te stellen of je gewoon de antwoorden kunt geven. De vragen gaan over het gehele boek.

 1. welke manieren van werken zijn er? geef bij elke manier de typische kenmerken.
 2. wat zijn redenen om projectmatig te werken?
 3. welke soorten projecten kennen we?
 4. onder welke voorwaarden is het okay om de methode van projectmatig werken in te zetten?
 5. wat zijn de twee belangrijkste bedreigingen voor een project?
 6. met wie wordt door de projectleider aan het begin van een project een interview gehouden?
 7. welke zaken worden in het interview zoal besproken? noem er minstens 6
 8. welke 6 fasen kennen we in een project? en noem bij elke fase het document dat aan het eind van die fase wordt opgeleverd
 9. wat wordt bedoeld met 'de oplevering'?
 10. noem de 8 hoofdstukken van de projectdocumenten die aan het eind van elke fase worden opgeleverd


 11. wat bedoelen we met de 'projectomgeving'?
 12. wat wordt bedoeld met 'kernposities' in een project?
 13. wat doet een projectleider zoal?
 14. wat doet een projectmedewerker zoal?
 15. wat is de rol van de opdrachtgever?
 16. wat zijn 'stakeholders' binnen een project?
 17. waarom is het goed dat adviseurs van project teamleden netwerkrelaties zijn en geen betaalde adviseurs?
 18. wat is een stuurgroep? en waarom wordt een stuurgroep opgericht?
 19. noem de 'teamfasen van Tuckman
 20. wat zijn de kenmerken bij de verschillende teamfasen van Tuckman?


 21. waarom is het goed om de teamfasen te kennen en herkennen?
 22. op welke twee vragen is 'situationeel leiding geven' gebaseerd?
 23. wat zijn de vier mogelijkheden van aansturen bij 'situationeel leiding geven'?
 24. wat staat er allemaal genoteerd in een activiteitenlijst bij elke activiteit?
 25. wat zijn 'mijlpalen'?
 26. waarom zijn mijlpalen belangrijk waar het de teamgeest betreft?
 27. welke soorten planningen ken je? en benoem bij elke soort de typische voordelen
 28. waarvoor is de managementsamenvatting bedoeld?
 29. waarom is een goede archivering van het project belangrijk?
 30. waarom moet de afronding en archivereing van een project ook worden meegenomen in de planning?


Antwoorden
Terug naar homepage
Voor scholen Voor docenten Boek bestellen Gastcollege & trainingen
Naar de website van de uitgever
Disclaimer