Extra stof / Tips Tutorials Luisterboek Kennisvragen Proefexamen


Terug naar homepage
LET OP:
De extra onderwerpen en tips zijn beschikbaar met de inlog gegevens die je ontvangt na aanmelding als gebruiker van het boek en/of deze website.

AANMELDEN
Wat rechtvaardigt de voorbereiding en uitvoering van een project? Want een project moet wel nuttig zijn. Het moet toch iets opleveren, anders is alle inspanning in tijd en geld voor niets geweest.
Hiervoor moeten we helder hebben of de 'business case' van het project wel klopt.
Lees meer...(beschikbaar zonder inloggen)
Het is natuurlijk prachtig dat er over de methode van Projectmatig Werken zo goed is nagedacht. Er is structuur, er is duidelijkheid en er is controle en sturing.
Waarom stranden er dan toch zoveel projecten? Waarom gaan ze met grote regelmaat óver budget en/of óver de deadline?
Het zekerstellen dat de methodiek ook goed in een organisatie uitgevoerd kan worden is borging. En dat gaat van 'goed opdrachtgeverschap' tot commitment van de teamleden aan het project. Ook intervisie kan hierbij erg behulpzaam zijn.
Lees meer...(beschikbaar zonder inloggen)
3 dimentionaal denken is een manier om, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een oplossing voor een probleem, ánders te kunnen denken. Meer mogelijke oplossingen bedenken waar je zónder deze techniek niet op zou komen.
Lees meer...
OFFERTE TIP
Waarom eerst een offerte aanvragen bij een leverancier waarmee je (waarschijnlijk) juist niet verwacht zaken te gaan doen?
Lees meer...
Hoe krijg je helder welke belanghebbenden (Stakeholders) nu écht in de gaten gehouden moeten worden en welke niet (of minder)?
Lees meer...
CONTACT TIP
Als je maar niet in contact komt met iemand die je toch echt persoonlijk wilt spreken (bijvoorbeeld omdat er een erg goede secretaresse als poortwachter zit) dan kun je deze tips misschien proberen!
Lees meer...
Natuurlijk weten we dat projecten nogal eens haperen of zelfs stranden door een gebrekkige communicatie. Hoe kunnen we onze manier van communiceren met, bijvoorbeeld, onze teamleden en stakeholders verbeteren? Gebruik de 'LSD methode'!
Lees meer...


Terug naar homepage
Voor scholen Voor docenten Boek bestellen Gastcollege & trainingen
Naar de website van de uitgever
Disclaimer