Extra stof / Tips Tutorials Luisterboek Kennisvragen Proefexamen
3 dimentionaal denken is een manier om, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een oplossing voor een probleem, ánders te kunnen denken. Meer mogelijke oplossingen bedenken waar je zónder deze techniek niet op zou komen.

Hoe werkt het?

In plaats van 'wild' na te denken over het onderwerp (probleem dat om een oplossing vraagt), ga je op drie specifieke manieren naar dat onderwerp kijken:

Je gaat 'verdiepen', 'verbreden' en je 'perspectief wijzigen'.

Ik wil je het antwoord graag illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel, het onderwerp is: 'bedenk een nieuw produkt voor automobilisten'.

1. verdiepen
We gaan verdiepen als we zoveel mogelijk ideeën bedenken voor produkten voor in en om de auto. Denk aan accesoires, bekerhouders, geurdingen, etc.
Dit is onze algemene manier van denken: een beetje brainstormen.

2. verbreden
Bij verbreden ga je nadrukkelijk breder denken dan alléén 'in en om de auto':
- waar komt die automobilist met zijn/haar auto?;
- wie rijden er nog meer in die auto?;
- wassen en schoonmaken van de auto;
- onderhoud / reparaties aan de auto;
- verzekering;
- belasting;
- tanken;
- etc.
En bij deze vragen kunnen mogelijke produkten worden bedacht waar die automobilist belangstelling voor zou kunnen hebben.

3. wijzigen perspectief
Dit is een lastige, en daar moet je creatief voor zijn. Echt even 'out of the box' denken!
Ik was eens in Noorwegen, waar ik op een boerenerf een auto op een paar bokken zag staan. Eén van de wielen was eraf gehaald, en in de plaats van het wiel was er een aandrijfas gemonteerd (gewoon en simpel met de 4 wielbouten) waaraan een hout-kloof machine was verbonden. Hier werd de motor en aandrijving van de auto dus gebruikt om een grote partij hout te kloven. En dat werkte al gewoon met de auto stationair lopend en in de eerste versnelling!
Dit is een typisch voorbeeld van het wijzigen van het perspectief: de auto is voor meer dingen te gebruiken dan alleen als middel om van A naar B te komen. Op een caming is het de ideale schuilplaats bij onweer. En zo zou je met een beetje creativiteit wellicht nog meer dingen kunnen bedenken die leiden tot totaal nieuwe produkten voor automobilisten.
OFFERTE TIP
Waarom eerst een offerte aanvragen bij een leverancier waarmee je (waarschijnlijk) juist niet verwacht zaken te gaan doen?

Door het goed bestuderen van de ontvangen offerte en eventueel een gesprek met deze leverancier, kun je bij de volgende offerte slimme vragen gaan stellen op basis van wat je in die eerste offerte is opgevallen / wat je daarvan hebt geleerd. Op deze wijze voorkom je dat je belangrijke dingen over het hoofd ziet.
En natuurlijk is het prima als later blijkt dat die eerste partij waar je 'ter lering' een offerte hebt opgevraagd ook nog eens de partij is waaraan je de opdracht gaat gunnen!
Hoe ga je om met de stakeholders bij je project? En ga je met alle stakeholders op dezelfde manier om?

Eerst maar even zekerstellen dat we het over hetzelfde hebben als we het over 'Stakeholders' hebben: het zijn personen of organisaties die er baat bij hebben dat jouw project gaat lopen en/of bij het projectresultaat en/of die schade lijden doordat jouw project loopt en/of door het projectresultaat.

Maar hoe bepaal je nu hoe je met je stakeholders omgaat?
Doe dat door twee vragen te stellen:
1. hoeveel invloed heeft de stakeholder op het project(resultaat)?
2. hoeveel belang heeft de stakeholder bij het project(resultaat)?

Op basis van deze twee vragen kun je onderstaande figuur tekenen en wordt duidelijk hoe je met elke 'soort' stakeholders om zou moeten gaan.

CONTACT TIP
Als je maar niet in contact komt (bijvoorbeeld omdat er een erg goede secretaresse als poortwachter zit) met iemand die je toch echt persoonlijk wilt spreken dan kun je deze tip misschien proberen!

Stop 20 euro (ja, je moet wel een beetje lef hebben) in een envelop, met daarbij een briefje met 'had je nog van mij tegoed, met dank!' + je naam en telefoonnummer, en stuur dat in een gesloten envelop met 'persoonlijk' aan diegene waarmee je in contact wilt komen.
Er is nu een grote kans dat hij/zij je belt met de vraag waar die 20 euro dan wel voor was!
Zorg dat je een leuke opening voor dit telefoongesprek paraat hebt zodat je de persoon in kwestie kunt motiveren een afspraak met je te maken.

Natuurlijk weten we dat projecten nogal eens haperen of zelfs stranden door een gebrekkige communicatie. Hoe kunnen we onze manier van communiceren met, bijvoorbeeld, onze teamleden en stakeholders verbeteren? Gebruik de 'LSD methode'!

LSD staat voor 'Luisteren', 'Samenvatten' en 'Doorvragen'.

We moeten leren om, in plaats van te willen praten(!), vooral eerst echt te luisteren naar wat de ander precies zegt. Dat betekent dat we de ander echt moeten laten uitpraten en voorkomen dat we tijdens het luisteren onze eigen interpretatie er al aan toekennen.
Daarna kunnen we door het samenvatten van wat we hebben gehoord even checken: hebben we de boodschap wel goed begrepen? Daarna kunnen we door doorvragen proberen een nog beter beeld te krijgen van de belangen van de wederpartij.

Natuurlijk mag je van je wederpartij óók verwachten dat je even goed mag vertellen wat jouw visie is. En verlang van de wederpartij dat deze jouw visie ook even samenvat en toetst op de juiste interpretatie. En ook mogen aan jou nog vragen gesteld worden om dingen glashelder te krijgen.

En wanneer we elkaars belangen goed helder hebben, kan worden toegewerkt naar de beste oplossing.
Voor scholen Voor docenten Boek bestellen Gastcollege & trainingen
Naar de website van de uitgever
Disclaimer